EasyGrowth G1EasyGrowth G1 er en smart, kombinert fukt- og temperaturmåler som gir bonden informasjon om plantenes vekstforhold. Med bakgrunn i disse dataene kan brukeren iverksette nødvendige tiltak for å sikre at plantene har optimale vekstforhold.


Når vekstsesongen er over kan sensoren settes på lageret for å kontrollere lufttemperatur og luftfuktighet, to viktige parametere for å kunne begrense matsvinn.

 

Verdiene som måles vil bli enkelt presentert for brukeren i applikasjonen og på vår webportal. Her kan brukeren sette opp grenseverdier basert på jordtype og avling. Applikasjonen er satt opp til å varsle brukeren dersom noen av målingene er utenfor grenseverdiene, og brukeren kan da iverksette nødvendige tiltak.

 

EasyGrowth G1 gir deg følgende verdier:

Mobilapplikasjon


Dataen som måles av EasyGrowth G1 vil være tilgjengelig på din mobil til enhver tid. Den oppdateres fire ganger i døgnet og vil gi deg en enkel oversikt over tilstand og trender på ditt jorde, inkludert akkumulerte døgngrader. Appen kommer også med et varslingssystem, slik at du får beskjed dersom det er på tide å gjøre tiltak for å sikre optimal vekst.