G1

Fuktighet- og temperatursensor

Få målingene rett på mobil og web

Lufttemperatur

Luftfuktighet

Jordtemperatur

Jordfuktighet

Døgngrader
Luft

Døgngrader
Jord

En allsidig sensor som er med deg gjennom hele sesongen!

EasyGrowth G1 er en smart, kombinert fukt- og temperaturmåler som gir bonden informasjon om plantenes vekstforhold. Med bakgrunn i disse dataene kan brukeren iverksette nødvendige tiltak for å sikre at plantene har optimale vekstforhold.


Når vekstsesongen er over kan sensoren settes på lageret for å kontrollere lufttemperatur og luftfuktighet, to viktige parametere for å kunne begrense matsvinn.

 

Verdiene som måles vil bli enkelt presentert for brukeren i applikasjonen og på vår webportal. Her kan brukeren sette opp grenseverdier basert på jordtype og avling. Applikasjonen er satt opp til å varsle brukeren dersom noen av målingene er utenfor grenseverdiene, og brukeren kan da iverksette nødvendige tiltak.

Bruksområder

Såtidspunkt

Ved kontinuerlig overvåking over jordtemperaturen gjennom hele døgnet vil man enkelt kunne se når det er gunstig å så.

Vanning

Behovet for vanning er veldig forskjellig. G1 gir brukerne indikasjon på fuktighetsnivået i jorda basert på jordtypen og vil gi en god indikasjon på om man burde vanne - eller ikke.

Døgngrader

For å optimalisere gressproduksjonen så er viktig å ta slåtten ved riktig tidspunkt. Ved å måle døgngradene så vil brukerne får en god indikasjon på når slåtten burde tas.

Lagerbeholdning

Når råvarene er høstet og satt på lager så er man prisgitt å ha gode vilkår for å unngå skader på produktene. Ved å måle lufttemperatur og luftfuktighet så vet man hvordan råvarene har det.

Sesongrapport

Via vår webportal kan man lagre sesongrapporter basert på målingene utført i løpet av året. Dette kan bidra til å optimalisere driften av jordene for fremtidge år.

Lagerovervåking

Når innhøstingen er ferdig så er det viktig at avlingen har gode vilkår for å holde seg lenge. Ved å ha jevnlige målinger på temperaturen og fuktigheten i luften så kan brukerne få varslinger dersom noe er utenfor normalen. Riktige tiltak til riktig tid.