""Med G1 får man jevnlig info om temperatur og fuktighet. Det gjør det enklere å gi riktig plantebehandling"


- Ståle Hellenes
EasyGrowth Kunde

Kristian Bjerke

"Mange bønder har i dag stor grad av leiejord, ofte med store geografiske avstander. Tids- og ressursbruk på å inspisere de ulike skiftene reduseres med EasyGrowth. Bønder med spesialisering på en kultur, med lange vekstskifter og stor grad av leiejord har heller ikke den førstehåndskunnskapen om skiftet med hensyn til fuktegenskaper som egen eid jord. Her vil EasyGrowth være et godt verktøy!"

Hans Kristian Berge

"EasyGrowth G1 er en liten investering i forhold til de verdiene sensoren overvåker"

Ståle Hellenes

"Med EasyGrowth får man jevnlig info om temperatur og fuktighet. Det gjør det enklere å gi riktig plantebehandling"

Vi er på lag med bonden!Vi ønsker å bidra til en digitalisering av landbruket som er med på å øke avlinger og redusere matsvinn på en bærekraftig måte, gjennom vekstsesong og lagring.

Vårt nettverk