Målestasjoner

Easygrowth G1

EasyGrowth G1 er en smart, kombinert fukt- og temperaturmåler som gir bonden informasjon om plantenes vekstforhold. Med bakgrunn i disse dataene kan brukeren iverksette nødvendige tiltak for å sikre at plantene har optimale vekstforhold.

Les mer

Målestasjoner

Easygrowth R1

Været kan være skiftende og lokalt.
R1 er derfor vårt nye tilskudd som gjør at man ikke trenger å være usikker på hvor mye nedbør som har kommet på skiftene. Denne målestajonen måler nedbør i tillegg til å måle lufttemperatur og luftfuktighet.

Les mer
  • Kristian Bjerke

    "Mange bønder har i dag stor grad av leiejord, ofte med store geografiske avstander. Tids- og ressursbruk på å inspisere de ulike skiftene reduseres med EasyGrowth. Bønder med spesialisering på en kultur, med lange vekstskifter og stor grad av leiejord har heller ikke den førstehåndskunnskapen om skiftet med hensyn til fuktegenskaper som egen eid jord. Her vil EasyGrowth være et godt verktøy!"

  • Ståle Hellenes

    "Med EasyGrowth får man jevnlig info om temperatur og fuktighet. Det gjør det enklere å gi riktig plantebehandling"

  • Hans Kristian Berge

    "EasyGrowth G1 er en liten investering i forhold til de verdiene sensoren overvåker"