EasyGrowth

Fuktighet- og temperatursensor

EasyGrowth's fuktighet- og temperatursensor gjør det lettere for deg som bonde å få kontroll på vanningsbehov på dine jorder.

Sensorinformasjon

Lufttemperatur

Luftfuktighet

Jordtemperatur

Jordfuktighet

Om produktetEasyGrowth G1 er en smart, kombinert fukt- og temperaturmåler som gir bonden informasjon om plantenes vekstforhold. Med bakgrunn i disse dataene kan han/hun iverksette nødvendige tiltak for og sikre at plantene har optimale vekstforhold og unngå overvanning og utvasking av næringsstoffer.Verdiene som måles vil bli enkelt presentert for bonden i EasyGrowth-appen, som følger med produktet. I denne appen kan det settes opp grenseverdier basert på jordetype og avling. Dette gir bonden en indikasjon på når det er på tide å sette inn tiltak, som vanning og plantevern.

"EasyGrowth G1 er en liten investering i forhold til de verdiene sensoren overvåker"


Hans Kristian Berge, bonde og pilotkunde

"Mange bønder har i dag stor grad av leiejord, ofte med store geografiske avstander. Tids- og ressursbruk på å inspisere de ulike skiftene reduseres med EasyGrowth. Bønder med spesialisering på en kultur, med lange vekstskifter og stor grad av leiejord har heller ikke den førstehåndskunnskapen om skiftet med hensyn til fuktegenskaper som egen eid jord. Her vil EasyGrowth være et godt verktøy!"Kristian Sogn Bjerke, bonde og pilotkunde

"Med EasyGrowth får man jevnlig info om temperatur og luftfuktighet. Det gjør det enklere å gi riktig plantebehandling"Ståle Hellenes, bonde og pilotkunde

KONTAKT


Addresse: Nordkveldeveien 36, 3282 Kvelde

Telefon: 992 78 944

Email: hanspetter@easygrowth.no

PARTNEREFØLG OSS

Copyright © All Rights Reserved