Våre produkter

Easygrowth G1

Fuktighet og temperaturmåler

EasyGrowth G1 er en smart, kombinert fukt- og temperaturmåler som gir bonden informasjon om plantenes vekstforhold. Med bakgrunn i disse dataene kan brukeren iverksette nødvendige tiltak for å sikre at plantene har optimale vekstforhold.


Når vekstsesongen er over kan sensoren settes på lageret for å kontrollere lufttemperatur og luftfuktighet, to viktige parametere for å kunne begrense matsvinn.

 

Verdiene som måles vil bli enkelt presentert for brukeren i applikasjonen og på vår webportal. Her kan brukeren sette opp grenseverdier basert på jordtype og avling. Applikasjonen er satt opp til å varsle brukeren dersom noen av målingene er utenfor grenseverdiene, og brukeren kan da iverksette nødvendige tiltak.

Kjøp nå

Easygrowth R1

Regnmåler med luftsensor

Easygrowth R1 målestasjon gir deg full oversikt over nedbør, lufttemperatur, luftfuktighet og døgngrader i luften over en gitt periode. Målestasjonen oppdaterer din data hver time igjennom hele døgnet og er superenkel å installere.

Målestasjonen kan også stå på lager, der den vil overvåke temperatur og fuktighet. Dette gir deg en ekstra sikkerhet og kan hjelpe til med å redusere matsvinn.

Kjøp nå